WB phê duyệt cho VN vay 456,5 triệu USD

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt 4 khoản tín dụng với tổng giá trị 456,5 triệu USD nhằm hỗ trợ các nỗ lực phát triển của Việt Nam. Sự kiện này đã nâng tổng số vốn WB cho Việt Nam vay trong năm tài chính này lên đến con số 2,13 tỉ USD.

Các khoản tín dụng gồm có dự án đổi mới các trường đại học của Việt Nam (180 triệu USD), chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo lần thứ 9 (150 triệu USD). Khoản tín dụng thứ 3 trị giá 100 triệu USD nhằm hỗ trợ các cơ quan Chính phủ Việt Nam nâng cao năng lực đầu tư công. Khoản tín dụng cuối cùng trị giá 26,5 triệu USD được WB bổ sung cho dự án tăng cường hiệu quả hệ thống truyền tải điện và điện khí hóa nông thôn và góp phần cải cách ngành điện. Nguyên Phong