WB muốn hỗ trợ Việt Nam những thách thức về môi trường

    Gốc

    VIT- Theo báo cáo “Đánh giá và phân tích tác động ô nhiễm môi trường do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam”, được Ngân hàng thế giới (WB) công bố mới đây thì nhiều thành phố và các khu công nghiệp kinh tế đã trở thành nơi kém an toàn nhất với sức khỏe người dân.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/49106/default.aspx