WB lạc quan về kinh tế Việt Nam trong đợt dịch mới

    VNEWS
    11 liên quanGốc

    Ngân hàng Thế giới (WB) đã đưa ra đánh giá kinh tế Việt Nam phát triển tương đối tốt dù có đợt dịch mới. Theo báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 6, WB đánh giá cao khả năng chống chịu của hoạt động sản xuất công nghiệp trước đợt bùng phát COVID-19 lần thứ tư.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/wb-lac-quan-ve-kinh-te-viet-nam-trong-dot-dich-moi-214192.htm