WB giúp nâng cao năng lực vận tải thủy nội địa

    Báo VTC News
    Gốc

    Dự án phát triển giao thông vận tải Đồng bằng Bắc Bộ sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo và tạo vị thế mới cho vận tải đường thủy nội địa.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/271820/Default.aspx