WB chi 3,5 tỷ USD để hỗ trợ các nước nghèo

    Gốc

    Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Zoellick vừa đưa ra định hướng chiến lược để đẩy mạnh toàn cầu hóa phát triển bền vững trên toàn cầu...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=3bf5162b857178&page=category