Washington và Bình Nhưỡng sắp hội đàm về tài chính

    Gốc

    (Vitinfo) - Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên sẽ có cuộc hội đàm về tài chính trong hai ngày tại New York vào tuần tới. Cả hai bên đều coi đây là cơ hội để giúp CHDCND Triều Tiên có những hiểu biết sâu hơn về các tiêu chuẩn trong tài chính quốc tế.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/31284/default.aspx