Wanted: Weapons of fate - Truy sát

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Đây là trò chơi có cốt truyện nối tiếp mạch nội dung của phim bom tấn Wanted.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Dang-choi/2009/05/3B9AF338