Vượt qua thách thức, đổi mới thành công

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự mít tinh trọng thể tại Hà Nội

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/223136.asp