Vượt nhiều chỉ tiêu trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND - Quân khu 3 vừa tổng kết Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh DBĐV, Pháp lệnh DQTV giai đoạn 1996-2008. Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó tổng tham mưu trưởng đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.tinqpan.43694.qdnd