Vượt nghịch cảnh để chinh phục ngọn núi cao nhất Mexico

Một nhóm các bệnh nhân đã từng hoặc đang mắc ung thư đã tham gia thử thách chinh phục Orizaba - ngọn núi cao nhất tại Mexico. Hoạt động có ý nghĩa truyền cảm hứng này được thực hiện nhằm hỗ trợ những người trẻ tuổi đang đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/vuotnghich-canh-de-chinh-phuc-ngon-nui-cao-nhat-mexico-103441.htm