Vướng về miễn thuế hàng không nhằm mục đích thương mại

Phản ánh vướng mắc khi thực hiện miễn thuế đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại, Hải quan một số tỉnh, thành phố cho rằng, cần phải quy định thống nhất về quy định miễn thuế đối với hàng mẫu.

Vướng về miễn thuế hàng không nhằm mục đích thương mại - Ảnh 1

Một số Cục Hải quan cho rằng, cần có hướng dẫn và làm rõ khái niệm, điều kiện miễn thuế đối với sản phẩm chỉ sử dụng làm mẫu, không sử dụng để mua bán. Ảnh: T.Trang.

Theo quy định tại Khoản 10 Luật Thuế 107/2016/QH13 quy định hàng mẫu thuộc đối tượng miễn thuế. Và tại khoản a điểm 1 mục VIII công văn 12166/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính có hướng dẫn: hàng mẫu có trị giá hải quan không vượt quá 50 nghìn đồng hoặc hàng hóa chỉ sử dụng làm mẫu, không sử dụng để mua bán, trao đổi và tiêu dùng thuộc đối tượng miễn thuế.

Hướng dẫn quy định này, tại Điều 29 Nghị định 134 đã quy định miễn thuế đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại trong các trường hợp sau: “Hàng mẫu có trị giá hải quan không vượt quá 50 nghìn đồng Việt Nam hoặc hàng hóa chỉ sử dụng làm mẫu, không sử dụng để mua bán, trao đổi hoặc tiêu dùng; Ảnh về hàng mẫu, phim về hàng mẫu, mô hình thay thế cho hàng mẫu;

Ấn phẩm quảng cáo thuộc Chương 49 của Danh mục hàng hóa XK, NK của Việt Nam, bao gồm: tờ rơi, catalogue thương mại, niên giám, tài liệu quảng cáo, áp phích du lịch được dùng để quảng cáo, công bố hay quảng cáo một hàng hóa hoặc dịch vụ và được cung cấp miễn phí được miễn thuế NK theo quy định tại khoản 10 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK với điều kiện mỗi lô hàng chỉ gồm 1 loại ấn phẩm và tổng khối lượng không quá 1 kg; trường hợp 1 lô hàng có nhiều loại ấn phẩm khác nhau thì mỗi loại ấn phẩm chỉ có một bản hoặc có tổng khối lượng ấn phẩm không vượt quá 1 kg”.

Tuy nhiên, theo Hải quan Hải Phòng, tại khoản 1 Điều 6 Quyết định 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ lại quy định: Hàng hóa là hàng mẫu của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho cá nhân ở nước ngoài; hàng mẫu của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho cá nhân ở Việt Nam có trị giá không vượt quá 1 triệu đồng hoặc trị giá hàng hóa vượt quá 1 triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 100 nghìn đồng được miễn thuế XK, thuế NK.

Trước thực tế này, Hải quan Hải Phòng đề nghị thực hiện theo Quyết định 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, cần có hướng dẫn Hải quan địa phương cơ sở xác định hàng hóa chỉ sử dụng làm mẫu, không sử dụng để mua bán, trao đổi hoặc tiêu dùng.

Cũng gặp vướng mắc trên, Hải quan Hà Nội cho rằng, khó để xác định “hàng hóa chỉ sử dụng làm mẫu, không sử dụng để mua bán, trao đổi hoặc tiêu dùng” đối với hàng hóa là hàng mẫu mà DN sử dụng để nghiên cứu khoa học hay phục vụ việc giảng dạy có được coi là tiêu dùng?

Cùng có ý kiến trên, Hải quan Đồng Nai và Bình Dương đều cho rằng, Tổng cục Hải quan cần hướng dẫn và làm rõ khái niệm, điều kiện miễn thuế đối với sản phẩm chỉ sử dụng làm mẫu, không sử dụng để mua bán, trao đổi hoặc tiêu dùng như quy định tại khoản a điểm 1 mục VIII công văn 12166/BTC-TCHQ.

Đồng thời, Hải quan Đồng Nai cũng thắc mắc: hàng mẫu phục vụ gia công, sản xuất XK, hàng mẫu của DN chế xuất có giới hạn trị giá, số lượng hoặc điều kiện để được miễn thuế có được miễn thuế? Và loại hình đăng ký tờ khai khi NK hàng mẫu theo loại hình nào?

Được biết, vướng mắc và kiến nghị này đã được Tổng cục Hải quan tiếp thu và đang trình các cấp có thẩm quyền để hướng dẫn cụ thể.

Hải Nam