Vướng mắc trong đầu tư dự án nhà ở

Trong lúc dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90 còn đang trong quá trình lấy ý kiến đóng góp...