Vườn rau mẫu

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Người dân xã biên giới Quảng Lâm không những đủ rau ăn hằng ngày mà còn có rau thừa để chăn nuôi gia súc. Đó là nhờ sự chỉ bảo tận tình của bộ đội nông trường 2...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.quanhenhandan.24061.qdnd