Vườn quốc gia Yok Đôn cách chức 3 cán bộ kiểm lâm

(SGGP).- Ngày 8-12, ông Trần Văn Thành, quyền Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn, cho biết: Hội đồng kỷ luật của VQG đã có quyết định cách chức 3 cán bộ và cảnh cáo 1 kiểm lâm viên Trạm Kiểm lâm số 9, Hạt Kiểm lâm VQG Yok Đôn.

Trạm trưởng và 1 trạm phó của Trạm Kiểm lâm số 9 bị cách chức, đưa ra khỏi ngành kiểm lâm. Trạm phó còn lại của Trạm Kiểm lâm số 9 bị giáng chức xuống kiểm lâm viên. 1 kiểm lâm viên khu vực xảy ra mất rừng bị kỷ luật cảnh cáo. Thời gian qua, lãnh đạo Trạm Kiểm lâm số 9 đã để lâm tặc vào rừng chặt hạ nhiều cây gỗ quý nhưng không có biện pháp ngăn chặn. Ngay trong tháng 11 vừa qua, tại lâm phần của trạm đã xảy ra một vụ lâm tặc đốn hạ 15 cây gỗ hương và căm xe.

C.HOAN