Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang): Trên 90% diện tích rừng bị cháy đã hồi phục

Sau hơn 7 năm kể từ khi xảy ra vụ cháy, đến nay ở những địa điểm còn lớp than bùn bên dưới (chưa cháy hết lớp than bùn), rừng tràm đã hồi phục hoàn toàn tự nhiên. So với trước khi xảy ra cháy rừng, hiện mức độ hồi phục trên 90%.

Vừa qua, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT đã có chuyến khảo sát tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng (VQGUMT). Mục đích của chuyến khảo sát là đánh giá tình hình hồi phục của rừng tràm sau vụ cháy năm 2002. Tháng 2/2002 xảy ra vụ cháy rừng tràm nguyên sinh ở vùng lõi (rừng đặc dụng) VQGUMT. Tổng diện tích rừng U Minh Thượng là 21.107ha, trong đó vùng lõi do VQGUMT quản lý là 8.038ha, diện tích bị cháy khoảng 3.212ha, diện tích có tràm khoảng hơn 3.000ha. Sau hơn 7 năm kể từ khi xảy ra vụ cháy, đến nay ở những địa điểm còn lớp than bùn bên dưới (chưa cháy hết lớp than bùn), rừng tràm đã hồi phục hoàn toàn tự nhiên. So với trước khi xảy ra cháy rừng, hiện mức độ hồi phục trên 90%. Toàn bộ sinh cảnh VQGUMT hồi phục gần như hoàn toàn. Hiện nay tính đa dạng sinh học của VQGUMT rất tốt. Các loài chim nước và nhiều loài động vật khác phát triển ổn định, số lượng cá thể tăng nhanh