Vườn quốc gia đầu tiên đạt chứng nhận Danh lục xanh

Sau một hành trình kiên trì, nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí khắt khe và toàn diện, ngày 21/6, Vườn Quốc gia Cát Tiên đã được chính thức trao danh hiệu Danh lục xanh IUCN và trở thành vườn quốc gia đầu tiên của VN đạt danh hiệu ý nghĩa này.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/vuon-quoc-gia-dau-tien-dat-chung-nhan-danh-luc-xanh-125163.htm