Vườn hồng

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    * Anh Bồ Câu ơi, bọn bạn em bảo em tốt tính thì kiểu gì cũng có người yêu, nhưng đến bây giờ em vẫn chưa có ai cả. Hay là bọn nó nói vậy để động viên em? (thien vuong, yahoo)

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200910/20090307195945.aspx