Vườn hồng

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    * Người ta bảo con gái mà vui tính quá thì vô duyên, có đúng không hở anh? (my nhan ngu, yahoo) - Anh thì nghĩ ngược lại: Con gái mà khó tính quá mới vô duyên!

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/Vuonhong/2008/1/20/223353.tno