Vườn hồng

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    * Đã yêu nhau sao còn làm khổ nhau hở anh? Em thấy có những người như vậy đấy. Họ cứ làm người yêu họ khóc suốt! (truong tien tu, hotmail) - Tại vì những người đó họ yêu bản thân mình hơn là yêu người mà họ gọi là người yêu.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/Vuonhong/2007/12/30/220926.tno