Vườn hồng

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    anhbocau_btn@yahoo.com.sg * Anh Bồ Câu ơi, anh ấy bảo anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh em, luôn bảo vệ em, và khi cần anh ấy sẵn sàng đối đầu với cái chết. Như vậy anh ấy có phải là người dũng cảm không hở anh? (thi thi, yahoo)

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/2007/12/16/219434.tno