Vùng thủ đô Hà Nội - Vùng “đa cực tập trung”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    2 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Một lần nữa đồ án quy hoạch lớn Vùng thủ đô Hà Nội (VTĐHN) lại được Bộ Xây dựng, cơ quan chủ trì, đưa ra lấy ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước cũng như TP Hà Nội và 7 tỉnh trong phạm vi nghiên cứu,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=36349