Vùng núi đá Chi Lăng thiếu nước sản xuất nghiêm trọng

    VNEWS
    1 liên quanGốc

    Đã vài tháng nay, nhiều hộ nông dân tại các xã vùng núi đá của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sản xuất nông nghiệp nghiêm trọng. Hàng trăm ha lúa và rau màu khác không thể gieo cấy, chăm sóc ổn định đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của các hộ nông dân.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/vung-nui-da-chi-lang-thieu-nuoc-san-xuat-nghiem-trong-217322.htm