Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung cần cơ chế ưu tiên để đột phá

  Báo Xây Dựng
  25 liên quanGốc

  Ngày 01/07/2022, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Tọa đàm khoa học 'Liên kết phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm trong bối cảnh mới'. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Tọa đàm.

  Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW Trần Tuấn Anh chủ trì Tọa đàm.

  Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW Trần Tuấn Anh chủ trì Tọa đàm.

  Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cho rằng, nhìn về tổng thể, mặc dù duy trì được mức tăng trưởng cao trong thời gian dài nhưng quy mô nền kinh tế Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung còn tương đối nhỏ và chiếm tỷ trọng khá thấp trong nền kinh tế Việt Nam.

  Thu nhập bình quân đầu người của Vùng còn thấp so với trung bình của cả nước. Nông nghiệp phát triển chưa bền vững, hiệu quả chưa cao, cơ cấu chuyển dịch chậm, chưa rõ nét. Một số địa phương tuy có thu ngân sách lớn nhưng còn phụ thuộc nhiều vào một số doanh nghiệp lớn đóng trên địa bàn…

  Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nay là liên kết phát triển vùng còn nhiều hạn chế, nổi bật là việc thiếu các hành lang pháp lý và cơ chế phối hợp, chế tài thực thi phù hợp.

  Hội đồng Vùng Kinh tế trọng điểm chưa có địa vị pháp lý đầy đủ, không đủ nguồn lực để điều phối sự phát triển chung của vùng, chưa có khả năng xây dựng định hướng, chiến lược, quy hoạch vùng; chưa được trao “quyền” trong việc quyết định các nguồn lực cho các dự án vùng.

  Liên kết, phối hợp giữa các địa phương còn rời rạc, hình thức chưa tạo ra sức mạnh tổng hợp vùng; năng lực, tư duy và trình độ quản lý vùng chưa theo kịp sự phát triển; hệ thống thông tin dữ liệu chung của vùng chưa được quan tâm; thiếu sự phân công giữa các địa phương trong vùng.

  Một số tài nguyên, nguồn lực bị khai thác manh mún nên hiệu quả thấp; liên kết các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chưa đa dạng, chưa chặt chẽ; kết nối hạ tầng giao thông, cảng biển, đường sắt, đô thị còn bất cập…

  Đặc biệt, tư tưởng lợi ích theo địa giới hành chính còn tồn tại. Hiện tượng mỗi địa phương là một nền kinh tế dẫn đến liên kết phát triển ít được quan tâm, thậm chí còn cạnh tranh với nhau làm triệt tiêu lợi thế của toàn vùng.

  Trong khuôn khổ Tọa đàm, Bí thư 5 tỉnh, thành phố Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định cơ bản thống nhất một số nội dung được cho là khó khăn nhất, bế tắc nhất trong liên kết phát triển vùng.

  Thứ nhất là việc thành lập Hội đồng vùng hay Tổ điều phối vùng không quan trọng bằng việc xây dựng thể chế, cơ chế để các tổ chức này hoạt động.

  Thứ hai là Trung ương phải có vai trò trong việc điều phối thì mới đủ thẩm quyền, có hiệu lực và hiệu quả trong thực tiễn.

  Thứ ba là cần phải có nguồn lực để đảm bảo cho Vùng Kinh tế trọng điểm, phải có cơ chế để ưu tiên đột phá phát triển vùng trọng điểm.

  Thứ tư là nghiên cứu phân lại Vùng Kinh tế trọng điểm. Các Bí thư cho rằng, 5 tỉnh, thành phố hiện nay không thể đủ sức để trở thành động lực cho cả khu vực miền Trung và nên tính đến các tỉnh Tây Nguyên. Hiện nay, Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung mới chỉ liên kết các tỉnh theo trục dọc, chưa có liên kết ngang.

  Bên cạnh đó, Bí thư 5 tỉnh, thành phố Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và đại diện một số Bộ, ngành cũng đi thẳng vào nhiều nội dung khác như đánh giá về tiềm năng, lợi thế của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung; quy hoạch vùng tác động đến liên kết vùng; liên kết Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung đối với phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và cả Vùng Duyên hải miền Trung trong bối cảnh mới…

  Toàn cảnh Tọa đàm khoa học “Liên kết phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm trong bối cảnh mới.

  Toàn cảnh Tọa đàm khoa học “Liên kết phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm trong bối cảnh mới.

  Kết luận buổi Tọa đàm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Tuấn Anh giao Thường trực Tổ Biên tập chắt lọc kết quả Tọa đàm để tổng hợp, đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ tổng kết và tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chủ trương, định hướng nhằm phát triển vùng Bắc Trung bộ, duyên hải Trung bộ và liên kết phát triển vùng trong thời gian tới.

  Dịch Phong

  Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/vung-kinh-te-trong-diem-mien-trung-can-co-che-uu-tien-de-dot-pha-335137.html