Vùng Cảnh sát biển 2 bế mạc hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện

Gần 200 cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển tham dự hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024.

Đông đảo cán bộ chiến sĩ tham dự hội thi. Ảnh: H.Đ

Đông đảo cán bộ chiến sĩ tham dự hội thi. Ảnh: H.Đ

Hội thi được tổ chức trong hai ngày 22 và 23/2 tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành).

Tham dự hội thi có 9 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng, thực hành trên 3 nội dung chính bao gồm: mô hình học cụ, thiết bị mô phỏng; phần mềm ứng dụng, mô phỏng trong huấn luyện; giáo án huấn luyện và thực hành thông qua giáo án.

Chấm điểm mô hình mô phỏng thiết bị làm mát máy chính trên tàu Cảnh sát biển. Ảnh: H.Đ

Hội thi nhằm làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2024, đánh giá kết quả công tác chuẩn bị huấn luyện của các cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần đẩy mạnh, phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, khơi dậy tiềm năng, tư duy sáng tạo của mọi cán bộ, chiến sĩ trong công tác huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Kết quả hội thi cũng là cơ sở đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Chỉ huy các cấp, ý thức tự giác, tinh thần vượt khó vươn lên, thi đua của mỗi cá nhân, tập thể và thành tích của từng đơn vị.

Trao giải cho đơn vị đạt giải Nhất hội thi. Ảnh: H.Đ

Trải qua hai ngày thi, Ban tổ chức tiến hành chấm điểm và trao giải cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc. Hải đội 212 thuộc Hải đoàn 21 được trao giải Nhất toàn diện.

Sau hội thi, Ban Tổ chức lựa chọn 14 mô hình học cụ, thiết bị mô phỏng và các tranh vẽ tiêu biểu, chất lượng phục vụ trưng bày trong lễ ra quân huấn luyện năm 2024 sắp tới.

T.CÔNG

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/vung-canh-sat-bien-2-be-mac-hoi-thi-cong-tac-chuan-bi-huan-luyen-3130248.html