Vùng biên giăng lưới

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Những năm gần đây, sự hợp tác chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc đã đem lại bình yên cho nhân dân hai nước ở khu vực biên giới.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117968&sub=67&top=40