Vùng 4 Hải quân tuyên truyền về biển, đảo cho hơn 60.000 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng

Ngày 30-12, tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh: Ninh Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Phước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2022.

Trong năm qua công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng; nội dung, phương thức tuyên truyền phong phú, đa chiều, có sức thuyết phục, tập trung vào những sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước ta; quan điểm, chủ trương của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề về biển, đảo... Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy cung cấp thông tin và tuyên truyền được 25 buổi cho hơn 60 nghìn lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng; cấp phát gần 6.500 tờ rơi tuyên truyền về Hải quân nhân dân Việt Nam; gần 2.500 tờ rơi về Luật Biển Việt Nam; tặng hơn 1.800 lá cờ Tổ quốc, 540 áo phao cho ngư dân; giúp đỡ hỗ trợ ngư dân trên biển, đưa ngư dân gặp nạn vào bờ và bàn giao cho địa phương an toàn.

 Đại diện Vùng 4 Hải quân và 4 địa phương ký kết thực hiện kế hoạch năm 2023.

Đại diện Vùng 4 Hải quân và 4 địa phương ký kết thực hiện kế hoạch năm 2023.

Các đại biểu đã thảo luận, rút kinh nghiệm, thống nhất những nội dung, giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2023. Vùng 4 Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch tuyên truyền biển, đảo cụ thể, sát thực tế, đa dạng về hình thức, phù hợp với thực tiễn từng địa phương, cơ quan đơn vị; đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức tuyên truyền; kết hợp với công tác dân vận, giúp đỡ ngư dân; kịp thời định hướng dư luận trong các tầng lớp nhân dân, gắn tuyên truyền biển, đảo với đấu tranh các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, kết hợp với tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân.

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy Vùng 4 Hải quân trao giấy khen tặng cá nhân có thành tích tốt trong tuyên truyền biển, đảo năm 2022.

Tại hội nghị, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao 10 phần quà tặng các gia đình chính sách của tỉnh Ninh Thuận; tặng giấy khen đối với 8 cá nhân của các địa phương có thành tích tốt trong phối hợp hoạt động công tác tuyên truyền biển, đảo trong năm 2022.

Tin, ảnh: TUẤN HOÀNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/vung-4-hai-quan-tuyen-truyen-ve-bien-dao-cho-hon-60-000-luot-can-bo-dang-vien-quan-chung-715340