Vui rằm Tháng tám

Trang thơ Chủ nhật

Nu na nu nống

Cái trống nằm ngang

Cái thang nằm dọc

Mây ngồi chải tóc

Gió cài lược thưa

Phá cỗ hay chưa

Để mời trăng tới

Bé mặc áo mới

Tung tăng sân nhà

Nào bánh nào quà

Nào hoa nào nụ

Gà thôi đi ngủ

Cún thôi leo trèo

Kìa trăng đã treo

Vườn nhà đã sáng

Vui rằm Tháng tám

Bé hát bé ca

Bé chơi nu na

Bé chơi nu nống.

CHÂU HOÀI THANH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/202309/vui-ram-thang-tam-990867/