Vừa xem phim vừa ăn lẩu, trào lưu mới ở Trung Quốc

Video được quay ở Bắc Kinh, Thành Đô, Thanh Đảo, Quảng Châu cho thấy mọi người có thể vừa ăn lẩu vừa xem phim trong rạp. Đây được xem là trào lưu mới ở Trung Quốc.

Thanh Long -

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/vua-xem-phim-vua-an-lau-trao-luu-moi-o-trung-quoc-196240223103512697.htm