"Vừa xây, vừa chống" vì một Thủ đô không rác

    Gốc

    Hanoinet - Hà Nội của chúng ta đang ngày càng phát triển với những khu đô thị mới đồ sộ, những tuyến đường hiện đại và lượng dân cư ngày càng đông đúc.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=42486