"Vua tôm" Minh Phú báo lãi nghìn tỷ trước thềm hủy niêm yết

(NDH) Lợi nhuận trước thuế của Thủy sản Minh Phú đạt 1.048 tỷ đồng, gấp 3 lần năm trước. EPS của công ty nhờ thế cũng đạt mức cao nhất kể từ khi niêm yết, 10.930 đồng/ cổ phiếu. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty hiện đã vượt vốn điều lệ của công ty.

Mới đây, vào ngày 10/3/2015, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC- HOSE) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 với lợi nhuận tăng trưởng mạnh, gấp gần 3 lần cùng kỳ và hoàn thành gấp 2,2 lần kế hoạch đề ra .

Riêng trong quý IV/2014, doanh thu từ hoạt động bán hàng tăng trưởng13,7%, đạt 4.333 tỷ đồng. Lãi gộp trong khi đó tăng gấp rưỡi, từ 345 tỷ đồng lên 549 tỷ đồng. Biên lãi gộp do vậy đã tăng lên 12,7%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính cũng tăng hơn 38%, đạt gần 50 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng gần 60%, đạt 82 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí và thuế, MPC còn lãi ròng 222 tỷ đồng. Trong đó, phần cổ đông công ty mẹ được hưởng là 190 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, doanh thu bán hàng của công ty đạt 15.225 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2013, vượt 28,8% kế hoạch đề ra. Trong khi đó, lợi nhuận tăng trưởng mạnh, gấp 3 lần kết quả đạt được năm trước. Với khoản lãi ròng lên tới 921 tỷ đồng, Minh Phú đã hoàn thành gấp gần 2,2 lần kế hoạch lợi nhuận mà công ty đặt ra đầu năm.

Lợi nhuận ròng cổ đông công ty mẹ được nhận là 755 tỷ đồng, tương ứng với thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu đạt 10.930 đồng/ cổ phiếu.

Đến cuối năm 2014, tổng tài sản của Minh Phú là 9.285 tỷ đồng, tăng 21,5% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền giảm mạnh từ 2.000 tỷ đồng xuống còn 83 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hiện cao gấp 11 lần hồi đầu năm, đạt 1.702 tỷ đồng, riêng tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng là 1.693 tỷ đồng.

Tồn kho đến ngày 31/12/2014 đạt 4.451 tỷ đồng, chiếm gần 48% tổng tài sản của công ty. So với thời điểm đầu năm, tồn kho đã tăng 80%. Riêng thành phẩm hàng hóa của công ty tăng từ gần 2.000 tỷ đồng tồn kho lên 4.285 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của MPC hiện vẫn giữ nguyên so với năm trước, 700 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vượt số vốn điều lệ của công ty (763 tỷ đồng).

Cổ phiếu MPC của Minh Phú thời gian tới sẽ hủy niêm yết trên Sở GDK Tp.HCM sau thời gian dài rục rịch.

Chia sẻ với báo chí, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của công ty, ông Lê Văn Quang cho biết rời khỏi sàn giao dịch sẽ là cơ hội giúp công ty tìm đối tác chiến lược để giúp Minh Phú mở rộng sản xuất và xuất khẩu.

Thanh Thủy