Vừa tăng trưởng vừa kiềm chế lạm phát: Thực hiện “bằng cách nào”?

    Gốc

    Hanoinet - Tọa đàm tháng 9, với khách mời là những chuyên viên kinh tế thân hữu và các chủ doanh nghiệp, đã trở lại với lĩnh vực kinh tế, mong muốn tìm ra một giải pháp khả thi cho bài toán “vừa tăng trưởng hợp lý vừa kiềm chế lạm phát” của Chính phủ.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=99709