Vừa ra tù, đâm chết hàng xóm vì mối thù 3 năm

Cho rằng vì hàng xóm nên mới phải ngồi tù, Hiếu đã mang dao tới trả thù.

Vừa ra tù, đâm chết hàng xóm vì mối thù 3 năm - Ảnh 1

Hồ Thanh Hiếu tại cơ quan công an