Vừa phát hành cổ phiếu, Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS) tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%

Mới đây, vào ngày 1/11/2916, NCS đã phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 2:1 với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Vừa phát hành cổ phiếu, Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS) tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% - Ảnh 1

CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài (mã NCS- UpCOM) vừa thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2016, tỷ lệ thực hiện 30%.

Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 11/11/2016. Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 10/11/2016.

Mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng cổ tức. Thời gian thực hiện vào ngày 05/12/2016.

Mới đây, vào ngày 1/11/2916, NCS đã phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện: 2:1 với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau giao dịch này, vốn điều lệ của NCS đã tăng lên gấp rưỡi. Nguồn vốn huy động nhằm đầu tư vào Gói thầu Xây dựng giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài.

Vừa phát hành cổ phiếu, Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS) tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% - Ảnh 2

Với gần 12 triệu cổ phiếu đang niêm yết, ước tính NCS sẽ chi ra 36 tỷ đồng thanh toán cổ tức cho cổ đông. Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (HVN- Vietnam Airlines) là cổ đông lớn nhất nắm 60% vốn điều lệ công ty. Ngoài ra CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay tân Sơn Nhất (SAS) là cổ đông lớn còn lại sở hữu 10% vốn NCS. Giá cổ phiếu NCS đã tăng 7,1% trong ba phiên gần đây.