Vừa đánh cá vừa phục vụ du lịch

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Với dân số được dự báo vào năm 2020 là 50.000 người, các nhà môi trường cảnh báo rằng, ô nhiễm nước thải là một thách thức lớn đối với công tác bảo tồn hệ sinh thái biển Côn Đảo cũng như chiến lược phát triển du lịch trong tương lai.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/moitruongdothi/2007/10/127408