Vụ việc ông Nguyễn Việt Tiến nên trả lời công khai!

Hanoinet - Một trong những vấn đề người dân quan tâm nhất trong phiên chất vấn ngày mai của Quốc hội là là kết quả xử lý đối với vụ án PMU 18, có những điều gì dích dắc, không bình thường trong vụ án này?