Vũ trụ: kho kim cương vô tận

Bằng phương pháp phân tích quang phổ, các nhà khoa học đã tìm thấy vô số kim cương trong vũ trụ.