Vụ thủy điện xả lũ: Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan

Vụ thủy điện xả lũ: Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan - Ảnh 1