Vụ 'mắm chứa asen' làm nóng nghị trường

Ngày 25/10, thảo luận Luật về Hội tại hội trường, các ĐBQH cho rằng cần làm rõ thẩm quyền của Hội.

Vụ 'mắm chứa asen' làm nóng nghị trường - Ảnh 1

ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương

Dẫn chứng việc Vinastas công bố thông tin về nước mắm gây thiệt hại cho sản xuất nước mắm truyền thống, ĐBQH khẳng định việc công bố chất lượng Vệ sinh ATTP là thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước. Luật cần quy định không cho phép Hội làm việc này…

Thẩm quyền đến đâu?

Việc Vinastas công bố hàm lượng asen trong nước nắm gây hoang mang cho người tiêu dùng và làm thiệt hại cho sản xuất nước nắm truyền thống trong cả nước, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương nhấn mạnh, việc công bố tiêu chuẩn an toàn thực phẩm là thẩm quyền của cơ quan quản lý Nhà nước, chứ không phải là thẩm quyền của hội.

“Nghị định 45 của Chính phủ tại điều 23 quy định về quyền của hội thì không có bất cứ một điều khoản nào cho phép hội công bố vấn đề này. Trong khi đó điều 24 của Nghị định 45 cũng quy định không được lợi dụng hoạt động hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Chuyện này đã đặt ra cho Luật về hội việc cần phải xem xét tiếp tục hoàn thiện quy định của Nghị định 45", ông Cương nói.

Rút kinh nghiệm từ sự việc trên, ĐB Cương đề nghị cần quy định không cho phép các hội làm những việc thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý Nhà nước. Trong trường hợp đặc biệt, đối những hội có nhiệm vụ được Nhà nước cấp kinh phí thì phải làm rõ là nhiệm vụ gì, quyền hạn, trách nhiệm đến đâu.

Tiếp cận nguồn lực quốc tế?

Một trong những nội dung được thảo luận nhiều là quy định “hội không liên kết, gia nhập các hội nước ngoài, không nhận tài trợ nước ngoài; trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định” tại khoản 5 điều 8 của dự thảo Luật về hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, vấn đề này có hai loại ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất tán thành quy định của dự thảo luật, nhằm phòng ngừa việc lợi dụng liên kết, gia nhập các hội nước ngoài, nhận tài trợ nước ngoài để hoạt động trái pháp luật, chống phá Nhà nước và chế độ, làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ (cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về hội), hiện nay cả nước có khoảng 63.000 hội có đăng ký và đang hoạt động thì số lượng hội có liên kết, gia nhập, nhận tài trợ nước ngoài không nhiều. Do đó, đối với các trường hợp đặc biệt này, sẽ do Chính phủ quy định cụ thể, điều này là hợp lý.

Tuy nhiên, còn nhiều ý kiến khác cho rằng, quy định này của dự thảo luật là không phù hợp với chủ trương chủ động hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước, khép lại kênh quan hệ quốc tế quan trọng của ngoại giao nhân dân, mất đi cơ hội huy động và tiếp nhận một nguồn kinh phí đáng kể phục vụ hoạt động của các hội trong điều kiện hội hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự trang trải kinh phí. Việc quy định các trường hợp đặc biệt có thể dẫn tới sự bất bình đẳng giữa các hội và tạo nên cơ chế xin - cho, phức tạp thêm thủ tục hành chính.

“Quy định như vậy cản trở sự hội nhập, không thực sự phù hợp với quan điểm của Đảng”, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) bày tỏ quan điểm. Theo ông thì quy định này làm mất cơ hội để tiếp cận nguồn lực của quốc tế viện trợ cho các đối tượng yếu thế, các bệnh nhân, nạn nhân, hỗ trợ cho các nhà khoa học, cho các cơ sở nghiên cứu, cho các bệnh viện...