Vũ khí bơm hơi: Nghệ thuật nghi binh của Nga

Những vũ khí nổi tiếng của quân đội Nga được tạo ra "từ không khí" - theo đúng nghĩa đen