Vụ hai nhóm côn đồ chém nhau trên cầu Hà Đông (Hà Tây)

    Gốc

    Nguyễn Thanh Quang đã tổ chức một "đại hội quần hùng", tụ tập khoảng 30 đàn em mang theo hung khí là dao, kiếm, gậy sắt… bàn kế hoạch choảng nhau với nhóm của Sơn "Thảo nứa". Sơn "Thảo nứa" cũng tụ tập khoảng 10 đàn em khác, mang theo 3 dao, 1 kiếm và 5 ống tuýp sắt ngồi chờ bọn Quang tại quán cầm đồ của mình.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/10/76301.cand