Vụ đất hợp pháp nhưng không được cấp sổ đỏ: UBND tỉnh Ninh Bình phớt lờ chỉ đạo của cơ quan Trung ương?

Mặc dù Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã có công văn yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ “đất hợp pháp nhưng không được cấp sổ đỏ” và báo cáo kết quả trước ngày 30/10, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Sáng 23/11, trả lời phóng viên Báo Công lý, ông Nguyễn Văn Trị, Phó Cục trưởng, Cục kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai cho biết, tính đến thời điểm này, UBND tỉnh Ninh Bình vẫn chưa có báo cáo kết quả. Sắp tới, phía Tổng cục Quản lý đất đai sẽ có văn bản nhắc nhở về vấn đề này.

Trước đó, tại công văn số 1843/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ nêu: “ …Sau nhiều lần phóng viên Báo Công lý làm việc với địa phương, ngày 19/5/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình có công văn số 752/STNMT-ĐKĐĐ trả lời Ban biên tập nhưng nội dung trả lời còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng, thiếu cơ sở pháp lý.

Ngày 7/7/2016, Báo Công lý lại tiếp tục có công văn số 109/ CV-BCL gửi Chủ tịch tỉnh Ninh Bình để xem xét chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ việc trên nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ sự phản hồi nào. Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Ủy ban nhân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nội dung để giải quyết dứt điểm và báo cáo kết quả về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 31/10”.

Như vậy, kể từ khi có công văn chỉ đạo của Tổng cục đến nay đã quá thời hạn 23 ngày nhưng UBND tỉnh Ninh Bình dường như đã "phớt lờ" chỉ đạo của cơ quan này và không thực hiện.

Vụ đất hợp pháp nhưng không được cấp sổ đỏ: UBND tỉnh Ninh Bình phớt lờ chỉ đạo của cơ quan Trung ương? - Ảnh 1

Công văn chỉ đạo của Tổng cục Quản lý đất đai

Theo hồ sơ vụ việc, năm 1990, gia đình ông Đinh Văn Tác có đơn xin đất ở và được UBND xã Yên Bình (nay là phường Tân Bình, TP Tam Điệp) cấp cho một thửa đất hoang hóa với diện tích 360m2 tại khu vực núi Dóng Than thuộc thôn Cổ Do, xã Yên Bình.

Sau khi có sự chấp thuận của UBND xã Yên Bình, gia đình ông Tác đã tiến hành xây dựng một căn nhà tạm trên mảnh đất 360,0 m2 được cấp này. Từ năm 1991 đến năm 2004, gia đình ông đã tiến hành khai hoang phục hóa khu đất liền kề với mảnh đất 360,0m2 để phát triển chăn nuôi và trồng trọt. Diện tích khu đất khai hoang liền kề khu đất ông Tác được cấp là 2834,8 m2.

Do là đất liền thửa, nên năm 2004 khi lập sổ mục kê và đo đạc bản đồ địa chính, các cấp chính quyền địa phương đã đánh toàn bộ thửa đất mà gia đình ông Tác đang sử dụng từ năm 1990 bao gồm cả thửa đất 360,0 m2 đã được UBND xã Yên Bình cấp là thửa đất số 456, tờ bản đồ số 12, bản đồ địa chính xã Yên Bình, lập năm 2004, tỷ lệ 1/2000. Và tổng diện tích thửa đất số 456 là 3.194,8 m2.

Trên cơ sở đó, ngày 10/01/2005, ông Đinh Văn Tác đã có đơn gửi UBND xã Yên Bình và UBND Thị xã Tam Điệp về việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 3.194,8 m2, thửa đất số 456, tờ bản đồ số 12 tại địa chỉ thôn Cổ Do, xã Yên Bình, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. (Trong đó, bao gồm 360,0m2 đất đã được UBND xã Yên Bình cấp cho hộ gia đình ông làm đất ở năm 1990 và 2834,8 m2 đất liền kề do ông tự khai hoang làm đất ao vườn).

Ngày 23/12/2005, UBND xã Yên Bình đã ra Quyết định số 37/2005/QĐ-UB về việc thành lập hội đồng đăng ký đất đai và lập danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận sử dụng đất thuộc thôn Cổ Do, xã Yên Bình, tỉnh Ninh Bình. Theo đó, hộ gia đình ông Đinh Văn Tác thuộc hộ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thửa đất 456 bao gồm 360,0m2 đất ở lâu dài và 2,834,8 m2 đất 2L có thời hạn sử dụng đến năm 2013.

Sau khi biết được thông tin về việc hội đồng đăng ký đất đai lập danh sách hộ gia đình mình có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, gia đình ông Đinh Văn Tác đã yên tâm tiếp tục đầu tư mở rộng phát triển kinh tế ao vườn và xây dựng được cơ sở khang trang như hiện tại.

Trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2014, gia đình ông Đinh Văn Tác không hề nhận được bất kỳ thông báo hay thông tin gì liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất 456 tờ bản đồ số 12 mà gia đình ông đang sinh sống ổn định và phát triển kinh tế ao vườn.

Ngày 06/03/2015, sau một thời gian dài chờ đợi, không thấy gia đình mình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Đinh Văn Tác đã có đơn kiến nghị về việc chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 456, tờ bản đồ số 12.

Tại Công văn số 517/UBND/TTr (công văn trả lời lần 2) của UBND TP Tam Điệp lại bê nguyên trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình áp đặt những điều luật không phù hợp với thực tế như sau: “Căn cứ điểm c, khoản 4, Điều 13 Luật đất đai năm 1987 quy định thẩm quyền UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giao đất khu dân cư nông thôn cho nhân dân làm nhà ở theo kế hoạch đã được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị hành chính tương đương xét duyệt”.

Vụ đất hợp pháp nhưng không được cấp sổ đỏ: UBND tỉnh Ninh Bình phớt lờ chỉ đạo của cơ quan Trung ương? - Ảnh 2

Thửa đất của gia đình ông Đinh Văn Tác sử dụng ổn định, không tranh chấp nhưng không được cấp sổ đỏ

Theo các quy định nêu trên, việc UBND xã Yên Bình giao cho hộ ông Đinh Văn Tác 360,0 m2 đất hoang hóa tại chân núi Do, xã Yên Bình năm 1990 để làm nhà ở là giao đất không đúng thẩm quyền. Căn cứ khoản 2, điều 23, Nghị định số 43/NĐ – CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai. Vị trí đất do hộ gia đình ông Đinh Văn Tác xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng vị trí được UBND xã Yên Bình giao không đúng thẩm quyền năm 1990”.

Qua thẩm định hồ sơ, luật sư Khuất Vũ Hữu Trung (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, UBND TP Tam Điệp và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình trả lời về việc áp dụng Luật đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai 2013 để cho rằng hộ gia đình ông Đinh Văn Tác không đủ điều kiện để được cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất là chưa xác đáng, mang tính chất nặng nề suy diễn theo cảm tính, cố tình áp dụng những điều luật không phù hợp với thực tế vụ việc bởi theo Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai 2013 quy định cụ thể như sau:

“Điều 23: Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền: “Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã được giao theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.”

Khoản 1, điều 20 Nghị định 43/2014 NĐ- CP hướng dẫn chi tiết về thực hiện Luật đất đai năm 2013 đã có hiệu lực pháp luật quy định: “Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất có nhà ở công trình xây dựng khác từ trước ngày 15/10/1993, nay được UBND cấp xã có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch, hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì được công nhận quyền sử dụng đất”.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Lập tổ công tác liên bộ tháo gỡ việc cấp sổ đỏ cho người dân

Ngày 6/5, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1014/QĐ-BTNMT về việc thành lập Tổ công tác giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bộ trưởng yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng doanh nghiệp, hoặc người dân đang sử dụng đất mà không được cấp Giấy chứng nhận.

Theo đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì, khẩn trương tham mưu trình Bộ thành lập Tổ công tác liên ngành với sự tham gia của các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Thanh tra Bộ TN&MT, Vụ Pháp chế - Bộ TN&MT và các đơn vị có liên quan. Đề nghị các đơn vị cử cán bộ có năng lực tham gia tổ công tác. Sau khi thành lập, Tổ công tác sẽ có 4 nhiệm vụ chính là:

Thứ nhất, nắm bắt tình hình thực tiễn, hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn để cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Thứ hai, trên cơ sở kết quả giải quyết ở một số địa phương trình Bộ trưởng văn bản hướng dẫn chung để cả nước giải quyết thống nhất đối với các trường hợp tương tự.

Thứ ba, báo cáo Bộ trưởng để sửa đổi bổ sung các quy định theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
Thứ tư, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật của các cơ quan, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Đỗ Việt