Vụ bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới: Vịnh Hạ Long muốn tiếp...

(CATP) Trước đây, khi vận động tỉnh Quảng Ninh đưa vịnh Hạ Long vào danh sách bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, tổ chức New Open World (NOW) hứa hẹn VN sẽ không mất tiền khi tiến hành bình chọn trên website...