Vụ án BT Trường Chính trị Khánh Hòa: Cựu Chủ tịch tỉnh Nguyễn Chiến Thắng có vai trò xuyên suốt

  Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận điều tra với 13 bị can đã bị khởi tố liên quan đến vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu nhà đất số 1 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang.

  Chỉ định thầu trái luật

  Theo kết luận điều tra, ngày 25-5-2011, ông Nguyễn Chiến Thắng, thời điểm này là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ký Tờ trình số 2539/TTr-UBND báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, về việc cho phép thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (gọi tắt là Hợp đồng BT). Trong đó, xin xây dựng mới Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa theo hình thức Hợp đồng BT và được áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án này.

  Ngày 21-7-2011, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1191/TTg-KTN gửi UBND tỉnh Khánh Hòa với nội dung: Đồng ý UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai đầu tư xây dựng... Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BT. UBND tỉnh Khánh Hòa cần phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Trường Chính trị tỉnh theo trình tự, thủ tục của Luật đấu thầu năm 2005...

  Thế nhưng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ định và ký Hợp đồng BT với Công ty TNHH Hoàn Cầu Khánh Hòa (sau này là Công ty Cổ phần Thanh Yến) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường Chính trị mới.

  Khu đất số số 01 Trần Hưng Đạo, Tp Nha Trang của Trường Chính trị Khánh Hòa cũ nay là dự án Nha Trang Center 2 - Gold Coast

  Khu đất số số 01 Trần Hưng Đạo, Tp Nha Trang của Trường Chính trị Khánh Hòa cũ nay là dự án Nha Trang Center 2 - Gold Coast

  Ngày 22-1-2015, ông Nguyễn Chiến Thắng và Công ty Cổ phần Thanh Yến ký kết Hợp đồng BT số 01/2015/HĐBT, Dự án Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa mới (giai đoạn 1) tại Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp Nha Trang, tổng vốn đầu tư 121,116 tỷ đồng; thời gian thực hiện 24 tháng. Còn giá trị khu đất 01 Trần Hưng Đạo (Trường Chính trị cũ) là 122,116 tỉ đồng được cố định và ổn định, có hiệu lực trong suốt thời gian có hiệu lực của hợp đồng này.

  Đến ngày 30-12-2015, Dự án Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa mới được nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng. Ngày 19-8-2016, UBND tỉnh Khánh Hòa ký Quyết định số 2457/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán dự án nói trên với chi phí đầu tư là 114.390.280.283 đồng. Sau đó đến năm 2019, điều chỉnh chi phí đầu tư là 113.956.802.158 đồng.

  Giao đất không đúng quy hoạch

  Sau khi đã không tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư như đã nêu trên, UBND tỉnh Khánh Hòa lại không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất 7.388,9 m2 tại Trường Chính trị cũ, số 01 Trần Hưng Đạo và đến khi giao, cho thuê đất thì không đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang là trái với Luật Đất đai 2013.

  Cụ thể ngày 11-11-2013, ông Lê Đức Vinh, thời điểm này là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ký Quyết định số 2851/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Nha Trang; trong đó, khu đất 7.388,9 m2 tại số 01 Trần Hưng Đạo, Tp Nha Trang là đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp của nhà nước.

  Thế nhưng ngày 7-8-2014, ông Nguyễn Chiến Thắng lại ký Thông báo số 416/TB-UBND, thông báo về giá trị khu đất tại số 01 Trần Hưng Đạo, Tp Nha Trang khi giao cho Công ty Cổ phần Thanh Yến để thực hiện dự án Nha Trang Center 2 là 122,116 tỉ đồng; với diện tích 7.388,9 m2 (trong đó: đất ở lâu dài: 4.440 m2, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 2.948,9 m2).

  Đến ngày 31-12-2015, ông Lê Đức Vinh, thời điểm này là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký ban hành Quyết định số 3936/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Nha Trang; trong đó kế hoạch sử dụng đất của khu đất tại số 01 Trần Hưng Đạo, Tp Nha Trang là đất thương mại dịch vụ.

  Khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa cũ ở số 01 Trần Hưng Đạo, Tp Nha Trang đối diện Tỉnh ủy Khánh Hòa được quy hoạch là đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp của nhà nước nay là dự án với hàng trăm căn chung cư thương mại

  Khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa cũ ở số 01 Trần Hưng Đạo, Tp Nha Trang đối diện Tỉnh ủy Khánh Hòa được quy hoạch là đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp của nhà nước nay là dự án với hàng trăm căn chung cư thương mại

  Ngày 25-1-2016, ông Võ Tấn Thái, thời điểm này là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) ký văn bản số 279/STNMT-CCQLĐĐ gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, trong đó đề xuất giao cho Công ty Cổ phần Thanh Yến toàn bộ 7.388,9m2 đất tại số 01 Trần Hưng Đạo, Tp Nha Trang là đất ở. Mục tiêu tính chất dự án thay đổi: chuyển từ căn hộ du lịch sang căn hộ chung cư.

  Ngày 16-2-2016, ông Đào Công Thiên, thời điểm này là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ký ban hành Quyết định số 2411/QĐ-UBND, thu hồi 7.388,9 m2 và giao đất, cho thuê đất đối với Công ty Cổ phần Thanh Yến diện tích đất ở tại đô thị là 4.440 m2 và diện tích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là 2.948,9 m2 để thực hiện dự án hoàn vốn khi thực hiện dự án Trường Chính trị tỉnh theo hình thức Hợp đồng BT.

  Ngày 21-7-2016, ông Đào Công Thiên ký Quyết định số 2099/QĐ-UBND, về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với khu đất số 01 Trần Hưng Đạo. Giá trị quyền sử dụng đất được Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo, sau khi miễn, giảm tiền thuê đất là với số tiền là 121.529.237.098 đồng.

  Như vậy, Công ty Cổ phần Thanh Yến phải trả thêm cho UBND tỉnh Khánh Hòa số tiền chênh lệch là 7.572.434.940 đồng (121.529.237.098 đồng - 113.956.802.158 đồng).

  Kỳ lạ thay, trong quá trình thanh lý tài sản là Trường Chính Trị cũ, Sở Tài chính còn đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét giảm 55% giá trị còn lại đối với tài sản trên đất, chỉ còn lại số tiền là 9.484.356.000 đồng.

  Vai trò ông Nguyễn Chiến Thắng là xuyên suốt

  Đối với bị can Nguyễn Chiến Thắng (Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa từ năm 2011 đến tháng 12/2015), CQCSĐT kết luận hành vi sai phạm của bị can Nguyễn Chiến Thắng có vai trò xuyên suốt trong vụ án, là người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo thực hiện các sai phạm trong việc khai thác quỹ đất cơ sở cũ của Trường Chính trị để thực hiện dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa như: chỉ định nhà đầu tư; không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất mà ký Hợp đồng BT với Công ty Cổ phần Thanh Yến xác định giá trị quyền sử dụng đất của khu đất và ấn định giá trị khu đất được cố định, ổn định trong suốt thời gian có hiệu lực của Hợp đồng và cấp Giấy chứng nhận đầu tư không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Nha Trang là tiền đề cho toàn bộ các sai phạm.

  Căn cứ vào kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp Bộ, hành vi sai phạm trên của bị can Nguyễn Chiến Thắng gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước với số tiền hơn 62,6 tỉ đồng; đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

  Bị can Đào Công Thiên (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa từ tháng 4/2015 -2019.) là người chịu trách nhiệm trong việc ký ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giá đất và bán tài sản trên đất trái quy định. Hành vi sai phạm trên của bị can Đào Công Thiên gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước với số tiền là 74,2 hơn tỉ đồng (gồm 62,6 tỉ đồng hợp đồng BT và hơn 11,6 tỉ đồng thanh lý tài sản).

  Đối với bị can Lê Đức Vinh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa từ tháng 11/2010 - tháng 11/2015; Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa từ tháng 12/2015 – 2019), đã sai phạm trong việc ký các văn bản thỏa thuận và điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch Dự án Nha Trang Center 2 tại khu đất số 01 đường Trần Hưng Đạo, vượt số tầng quy định so với quy hoạch kiến trúc cho phép (40 tầng) của thành phố Nha Trang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 1396/QĐ-TTg, ngày 25/9/2012); điều chỉnh chức năng căn hộ du lịch thành nhà ở chung cư (để bán) không đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Nha Trang và chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giao đất trái quy định.

  Hành vi sai phạm trên của bị can Lê Đức Vinh gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước với số tiền hơn 62,6 tỉ đồng đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

  Các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa hầu tòa ở một vụ án khác

  Các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa hầu tòa ở một vụ án khác

  Đối với bị can Nguyễn Ngọc Tâm (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, cựu Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thẩm định giá đất), sai phạm của bị can Tâm gây thất thoát, lãng phi tài sản nước với số tiền là hơn 74,2 tỉ đồng (gồm 62,6 tỉ đồng hợp đồng BT và hơn 11,6 tỉ đồng thanh lý tài sản).

  Các bị can khác của vụ án này gồm: ông Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở TN-MT); Vũ Xuân Thiềng (nguyên Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất); Lê Văn Dẽ (cựu giám đốc Sở Xây dựng); Trần Văn Thọ (nguyên Giám đốc Ban QLDA, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa); Trần Sỹ Quân (nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; nguyên thành viên Hội đồng thẩm định giá đất); Nguyễn Văn Nhựt (nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa; nguyên thành viên Hội đồng thẩm định giá đất); Trần Quang Bửu (nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa; nguyên thành viên Hội đồng thẩm định giá đất); Lê Huy Toàn (nguyên Phó Chủ tịch UBND Tp Nha Trang; nguyên thành viên Hội đồng thẩm định giá đất); Nguyễn Ngọc Tuấn ( nguyên Phó phụ trách Phòng Vật giá công sản thuộc Sở tài chính; Tổ trưởng Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa) đã gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước với số tiền là 62,6 tỉ đồng đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự

  Kết luận định giá tài sản số: 03/KL-HĐĐGTS, ngày 30-3-2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp Bộ, trong đó kết luận về giá trị quyền sử dụng đất đối với khu đất tại số 01 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang tại thời điểm ngày 16-2-2016 là 184.132.743.000 đồng. Tại thời điểm ngày 05-10-2020 là 446.043.126.000 đồng.

  Đối với tài sản trên đất thuộc Trường Chính trị tỉnh (cũ) tại khu đất số 01 Trần Hưng Đạo, Tp Nha Trang được xác định tại thời điểm ngày 9-8-2016 là 21.085.638.000 đồng.

  Bài, ảnh: Kỳ Nam

  Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-an-bt-truong-chinh-tri-khanh-hoa-cuu-chu-tich-tinh-nguyen-chien-thang-co-vai-tro-xuyen-suot-20220916123427309.htm