VTV giành giải A Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”

Phim tài liệu “Đi lên cùng cả nước” của Ban Truyền hình Tiếng dân tộc, Đài THVN đã xuất sắc giành giải A - Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

VTV giành giải A Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” - Ảnh 1

Phóng viên Kông Chí đại diện nhóm tác giả Ban Truyền hình Tiếng dân tộc nhận giải A.

Tối 17/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tổng kết, trao thưởng Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XII, năm 2015 - 2016.

Vượt qua hơn 1.000 tác phẩm gửi về tham dự Giải, bộ phim tài liệu Đi lên cùng cả nước của nhóm tác giả Lê Đông, Kông Chí, Quỳnh Liên, Hồng Phượng, Ngọc Minh, Đăng Hiệu - Ban Truyền hình Tiếng dân tộc, Đài THVN đã xuất sắc là một trong 5 giải A.

Bộ phim tài liệu Đi lên cùng cả nước là bộ phim được Ban Truyền hình Tiếng dân tộc sản xuất giai đoạn cuối năm 2015. Bộ phim gồm 3 tập, mỗi tập thời lượng 30 phút với nội dung tập trung thể hiện những thành tựu đạt được trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2011 - 2015.

Bộ phim cũng phân tích và phản ánh những tồn tại, những vấn đề tiếp tục được đặt ra trong phát triển vùng miền núi dân tộc; đồng thời ghi nhận những phân tích đánh giá và ý kiến về định hướng công tác dân tộc trong giai đoạn mới 2016 - 2020.

Giải năm nay, Đài THVN có 09 tác phẩm gửi tham dự. Ngoài tác phẩm đoạt giải A của Ban Truyền hình Tiếng dân tộc, VTV còn có 2 tác phẩm giành giải Khuyến khích: Tác phẩm "Vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới " - tác giả: Đông Hoài, Thế Quảng, Đức Thuận - Ban Thời sự và tác phẩm "Đại đoàn kết - Sức mạnh lòng dân", nhóm tác giả phòng nội dung 4 - Ban Thanh thiếu niên .

Theo Ban Tổ chức, giải thưởng năm nay có 1.354 tác phẩm thuộc các thể loại báo in, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí thuộc 200 cơ quan báo chí gửi về. Ban Tổ chức đã trao: 5 tác phẩm đoạt giải A; 20 tác phẩm đoạt giải B; 33 tác phẩm đoạt giải C và 42 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích.

Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" là giải thưởng nhằm tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò, tác dụng của báo chí đối với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, là tiếng nói quan trọng góp phần vào thắng lợi chung của nhân dân cả nước; đồng thời tạo mối quan hệ chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan thông tấn báo chí với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và nhân dân trong việc tuyên truyền và phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới của nước ta.

Mời quý vị theo dõi 3 tập bộ phim tài liệu Đi lên cùng cả nước:

Tập 1 là những kết quả đạt được, những đổi thay đột phá từ sự quan tâm, từ các chương trình, nguồn lực đầu tư của Nhà nước trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng ở địa bàn miền núi, dân tộc.

Phim tài liệu: Đi lên cùng cả nước - Tập 1

Tập 2 đi vào phân tích, thể hiện những nỗ lực và kết quả đạt được trong mục tiêu phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân ở khu vực miền núi, dân tộc trong giai đoạn 2011 – 2015.

Phim tài liệu: Đi lên cùng cả nước - Tập 2

Tập 3 (tập cuối) tập trung thể hiện việc đầu tư cho các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, văn hóa… của Đảng và Nhà nước cho khu vực miền núi dân tộc đã thực sự được quan tâm với những kết quả tích cực từ thực tiễn.

Phim tài liệu: Đi lên cùng cả nước - Tập 3