VTO: Tập trung trả nợ để giảm chi phí lãi vay

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh năm 2012 chưa có nhiều triển vọng, HĐQT CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSE: VTO) tiếp tục đặt ra mục tiêu tiết giảm tối đa các khoản chi phí, trong đó tập trung cắt giảm chi phí tài chính gần 50%.

* VTO đặt chỉ tiêu giảm 45% chỉ tiêu lãi trước thuế

Năm 2011, hoạt động kinh doanh của VTO bị ảnh hưởng mạnh, mặc dù lợi nhuận gộp đạt hơn 438 tỷ đồng nhưng do mức lỗ từ hoạt động tài chính lên đến hơn 323 tỷ đồng làm cho lợi nhuận trước thuế chỉ còn lại 75 tỷ đồng. Do vậy bước sang năm 2012, công ty đã đề ra kế hoạch giảm mạnh chi phí tài chính gần 50% từ 343 tỷ xuống 174 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay giảm từ 135 tỷ xuống còn hơn 100 tỷ đồng.

Ngoài ra năm 2011, công ty có khoản lỗ từ chênh lệch tỷ giá và chi phí tài chính khác hơn 203 tỷ đồng, trong đó khoản lỗ từ chênh lệch tỷ giá trên 170 tỷ đồng. Năm nay, VTO dự kiến giảm khoản này chỉ còn lỗ gần 74 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 64%.

Được biết các khoản lỗ phát sinh từ chênh lệch tỷ giá trong năm 2011 là do Nhà nước điều chỉnh tăng tỷ giá 9.3%. Trong năm 2012, công ty dự báo tỷ giá chỉ tăng khoảng 3%.

Do hoạt động kinh doanh năm 2011 gặp nhiều khó khăn và kế hoạch năm 2012 chưa có nhiều triển vọng nên bên cạnh mục tiêu cắt giảm chi phí tài chính, công ty cũng lên kế hoạch kiểm soát chặt chẽ các chi phí khác (nhiên liệu, phí sửa chữa tàu, mua sắm thiết bị, quản lý…).

Tình hình kinh doanh vận tải của công ty gặp nhiều khó khăn do hai nguyên nhân chính: Cước phí vận tải nội địa cao hơn nhiều so với các nước xung quanh và các phương tiện vận tải trong nước không đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế.

Cổ đông cho rằng cổ tức của công ty trong nhiều năm qua liên tục giảm nên đề nghị VTO giữ nguyên mức cổ tức năm 2011 ở mức 6% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm trước. Tuy nhiên, HĐQT VTO đề nghị giảm mức cổ tức xuống 4% do công ty cần tập trung nguồn tiền trả lãi ngân hàng, cơ cấu lại đội tàu và mua nhà làm trụ sở tại số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Trước đây, công ty đã vay ngân hàng 145 triệu USD mua 4 tàu lớn phục vụ hoạt động kinh doanh. Đến đầu năm 2012, khoản vay này giảm còn 80 triệu USD và dự kiến cuối năm tiếp tục giảm xuống còn 60 triệu USD.

Đại diện của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đưa ra dẫn chứng về sự chênh lệch cước phí của Việt Nam so với các nước trong khu vực. Petrolimex cho biết có mua một công ty tại Mỹ vận tải xăng dầu cho Lào thông qua hai nguồn từ Việt Nam và Thái Lan. Trong đó, cước phí vận chuyển chặng đường biển 900 km của Thái Lan còn rẻ hơn cước phí chặng 500 km của Việt Nam. Từ đó, có thể thấy khả năng cạnh tranh của các công ty Việt Nam còn kém.

Sau khi thảo luận với các cổ đông, đặc biệt là ý kiến của cổ đông lớn Petrolimex ủng hộ giữ mức cổ tức năm 2011 là 6%. Đại hội cuối cùng đã thống nhất giữ nguyên tỷ lệ chia cổ tức này.

Đại hội kết thúc lúc 11h45 với tất cả tờ trình được thông qua, riêng cổ tức 2011 được nâng từ 4% lên 6%.

Tiếp tục cập nhật...