VSH: 3 tổ chức đăng ký "lướt sóng" gần 17,5 triệu cổ phiếu

(NDHMoney) Sàn HOSE vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của 3 cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Vĩnh Sơn Sông Hinh (mã VSH - HOSE).

Từ ngày 19/4 - 19/6, Swiftcurrent partners, L.P - Cổ đông lớn của VSH đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu và đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu VSH.

Mục đích giao dịch là nhằm đầu tư thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu mua bán thành công, số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 4.064.990 cổ phiếu, tương đương với 2.01% tổng số cổ phiếu VSH đang lưu hành.

Cùng thời điểm, Swiftcurrent ofshore, LTD cũng đăng ký mua và bán cùng số lượng 3 triệu cổ phiếu VSH với mục đích đầu tư. Phương thức giao dịch dự kiến thông qua thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch dự kiến là 6.047.070 cổ phiếu, tỷ lệ 2.99%.

Cũng từ 19/4 - 19/6, VIAC (No.1) Limited Partnership, một cổ đông khác của VSH cũng đăng ký mua vào 12.425.130 cổ phiếu, đồng thời, đăng ký bán ra đồng khối lượng cổ phiếu VSH.

Mục đích thực hiện giao dịch là nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Phương thức giao dịch dự kiến là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu mua bán thành công, số lượng cổ phiếu cổ đông này nắm giữ sẽ vẫn là 12.425.130 cổ phiếu, tỷ lệ 6.14 %.