VSC: Vinalines bán 400,000 cp bất thành

Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines) đăng ký bán 400,000 cp của CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC) nhưng không thành.

Giao dịch tiến hành từ ngày 16/02 đến 16/04. Sau giao dịch, tổ chức này vẫn nắm giữ 424,860 cp, chiếm tỷ lệ 1.78%.