VSC sẽ mua hơn 10% vốn điều lệ của PSP

(Vietstock) – HĐQT CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC) thống nhất mua 10.6% vốn điều lệ của CTCP Cảng Dịch vụ dầu khí Đình Vũ (UPCoM: PSP).

Cụ thể, HĐQT VSC thống nhất sẽ mua 3.5 triệu cổ phiếu PSP với giá 10,000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 10.6% vốn điều lệ của công ty này.

Ngoài ra, HĐQT công ty cũng thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh quý 3/2011 với doanh thu đạt 174.3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ở mức 64.4 tỷ đồng.