VRC: Đã bán 200,000 cp quỹ giá bình quân 5,400 đồng/cp

Từ ngày 17/10 đến 16/10, CTCP Xây lắp & Địa ốc Vũng Tàu (HOSE: VRC) đã bán 200,000 cp quỹ với giá bình quân 5,400 đồng/cp bằng phương thức thỏa thuận.

Tài liệu đính kèm:
20141117---VRC---KQGD-BAN-CO-PHIEU-QUY.pdf

HOSE