VPĐD Ngân hàng Shin Kong Đài Loan tại TP.HCM được gia hạn hoạt động

Thống đốc NHNN chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động Văn phòng đại diện Ngân hàng thương mại Shin Kong Đài Loan tại thành phố Hồ Chí Minh thêm 5 năm, kể từ ngày 21/9/2017.

Ảnh minh họa

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định về việc gia hạn thời hạn hoạt động Văn phòng đại diện Ngân hàng thương mại Shin Kong Đài Loan tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định, Thống đốc NHNN chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động Văn phòng đại diện Ngân hàng thương mại Shin Kong Đài Loan tại thành phố Hồ Chí Minh thêm 5 năm, kể từ ngày 21/9/2017.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép mở Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam số 23/GP-NHNN ngày 21/9/2007 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng thương mại Shin Kong Đài Loan.

HP